Abbadis från Raudhetta gård


Född 2011


E: Gloi från Nöddegården (gått V1, T1, T2 på över 7)

U: Gara från Skarholt 2a klass (mycket bra tävlings resultat)


Abbadis är ett vackert smäckert fyrgångssto med topp stam. Okomplicerad i all hantering, tävlade lag SM i somras där hon kom 2a i fyrgången, även gått med i våran verksamhet.

Fina taktfasta gångarter. Helt frisk. Kan gå både på lösdrift och stå i box.


110.000 SEK 

Hello world