Träning av häst

Hos mig kan du lämna din häst på träning, visning eller försäljning

Hello world

Träning, visning eller försäljningshäst


Din häst är välkommen till mig om du vill ha den tränad eller visad.

Jag tar även emot hästar till försäljning!


Priser inklusive moms:


Träning 1 månad - 8750 kr


Vising - 3125 kr


Försäljning av häst - 6875 kr 

tillkommer 10% av försäljningssumman